oficiální stránky www.kretin.eu
Dnes je středa 24. července 2024, svátek má Kristýna, zítra Jakub.
Obecní úřad

Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
PSČ 679 62

      Tel. č.: 516 470 620
      E-mail: obec@kretin.eu
      Web: www.kretin.eu

     Úřední hodiny:
     Středa 16:00-18:00 hod.

Pokladna obecního úřadu je otevřena i mimo úřední hodiny, a to každý všední den od 08:00 do 14:00 hod, ve středu až do 18:00 hod. Což znamená, že spoustu běžných úkonů vyřídíte na OÚ Křetín i v tyto hodiny.


Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation, odtud dále jen „GDPR")

Pověřencem OÚ Křetín pro ochranu osobních údajů je společnost Procurio, s. r. o., IČ: 090 97 384, se sídlem Zenklova 24/54, Libeň, 180 00 Praha 8. Pověřenec poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů. Jmenovanou osobou za pověřence je Mgr. Jan Baše, telefon +420 724 063 897, e-mail base@procurio.cz. Důležité informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Úřední deska
Obecně závazné vyhlášky
Odpadové hospodářství
Místní poplatky
Ceník za zapojení právnických osob a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství
Co lze vyřídit na našem obecním úřadě...
Pracoviště Czech POINT na OÚ Křetín
Kde vyřídíte ostatní záležitosti...


Publicita projektu:

logo EU + SFŽP

Projekt "Protipovodňová opatření obce Křetín"

Reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010158

Specifický cíl: 1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Realizace projektu v období: 11/2019 - 12/2020.

Předmětem projektu je instalace lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 40 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Projekt „Protipovodňová opatření obce Křetín" je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Další články:


Upozornění na dopravní omezení na místní komunikaci za poštou ve dnech 22.7. – 26.7.Přidáno 19.07.2024 - Obecní úřad   

Obecní úřad Křetín upozorňuje na plánované dopravní omezení na místní komunikaci za poštou v západní části obce Křetín, v úseku mezi domem č.p. 43 a domem č.p. 18. Viz přiložený situační plánek.Dopravní omezení z důvodu provádění opravy oplocení bude trvat od pondělí 22. července do pátku 26. července 2024 vždy v době od 7 h do 15 h.                                                                 ...

Čerpání dovolené na OÚ - 22.07. až 02.08.2024Přidáno 18.07.2024 - Obecní úřad

Od pondělí 22. července do pátku 2. srpna se na OÚ Křetín z důvodu čerpání řádné dovolené neúřaduje. Po tuto dobu je mimo provoz pokladna i služby CZECHPOINT vč. ověřování podpisů a kopií dokumentů.Nutné záležitosti lze řešit po telefonické domluvě: 24.7. - 29.7. se starostou (tel. č. 733 659 200),30.7. - 3.8. s místostarostou (tel. č. 604 236 939). ...

1. výzva MAS Boskovicko PLUSPřidáno 04.07.2024 - Obecní úřad

Oznamujeme, že v minulých dnech byla vyhlášena 1. výzva MAS Boskovicko PLUS v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky (dříve PRV). Výzva je určená podnikatelům - zemědělcům a malým a středním podnikům z ostatních oborů. Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na webu MAS Boskovicko PLUS....

Dopis jednatele Nemocnice Boskovice, s.r.o, Bc. Radima DembiňákaPřidáno 04.07.2024 - Obecní úřad   

...

Konečné výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024 v okrsku KřetínPřidáno 10.06.2024 - Obecní úřad   

...

Odpadové hospodářství – aktualizace 03/2024Přidáno 02.03.2024 - Obecní úřad

1. Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje obec prostřednictvím Technických služeb Malá Haná s.r.o. Svoz směsného komunálního odpadu z domovních popelnic v místních částech Křetín a Dolní Poříčí se provádí jednou za 28 dní, dle aktuálního svozového kalendáře . Aktuální výše poplatků za odvoz odpadu pro tento kalendářní rok jsou uvedeny zde. 2. Sběr tříděného komunálního odpadu ...

Místní poplatkyPřidáno 29.02.2024 - Obecní úřad

Místní poplatky jsou stanoveny následujícími platnými obecně závaznými vyhláškami:  Obecně závazná vyhláška obce Křetín o místním poplatku ze psů (1/2023) Obecně závazná vyhláška obce Křetín o místním poplatku z pobytu (2/2023) Obecně závazná vyhláška obce Křetín o místním poplatku ze vstupného (3/2023) Obecně závazná vyhláška obce Křetín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (4/...

Povinné údajePřidáno 29.02.2024 - Obecní úřad

Povinné údaje zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 1. Oficiální název: Obec Křetín2. Důvod a způsob založení: - dle zákona č. 367/1990 Sb., dále dle zákona č. 128/2000 Sb 3. Organizační struktura:     • Zastupitelstvo - 9 členů    • Finanční výbor - předseda: Libuše Minářová    • Kontrolní výbor - předseda: Michal Šustr   ...

Obecně závazné vyhlášky obce KřetínPřidáno 28.02.2024 - Obecní úřad   

Právní předpisy obce se od 01.01.2022 vyhlašují ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, která je informačním systémem veřejné správy.Odkaz na Sbírku: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani   Obecně závazná vyhláška obce Křetín č. 1/2005, o čistotě a pořádku Obecně závazná vyhláška obce Křetín č. 1/2010, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Obecně závazná vyhláška ...

Finanční úřad: informace k podání přiznání daně z příjmu za rok 2023Přidáno 26.02.2024 - Obecní úřad   

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob tak, abyste šetřili čas a nemuseli cestovat na finanční úřad a jeho územní pracoviště.Věnujte prosím pozornost i informaci o termínech pro podání přiznání k dani z příjmu a o možnosti podat daňové přiznání elektronicky.Více informac...

Tříkrálová sbírka 2024 - tisková zprávaPřidáno 03.01.2024 - Obecní úřad   

Tříkrálová sbírka pomáhá přímo lidem v regionuUž 24. rokem budete ve své obci nebo městě potkávat koledníky Tříkrálové sbírky. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do nového roku přinesou Tři králové od 1. do 14. ledna 2023. Tradičně půjdou dům do domu, budou psát na dveře požehnání, zpívat koledu a nést pokladničku, do které můžete přispět.Váš příspěvek do Tříkrálové sbírky pomáhá p...

Informace k poplatkům v roce 2024Přidáno 31.12.2023 - Obecní úřad

Informace k poplatkům v roce 2024Poplatek za odpady:Každý občan, který má v obci trvalý pobyt anebo vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci uhradí 900,- Kč na rok.Poplatek za každou osobu či rekreační objekt se hradí jednorázově** do 31.5.2024.Poplatek za psa:Poplatek činí 100,- Kč za jednoho psa a 150,- Kč za každého dalšího. Úhrada poplatků:Poplatky můžete hradit v hotovosti od 1. února 2...

Obecní zpravodaj - prosinec 2023Přidáno 31.12.2023 - Obecní úřad   

Zpravodaj obce Křetín - prosinec 2023 (...

Kalendář svozů odpadu v obci Křetín na rok 2024Přidáno 31.12.2023 - Obecní úřad   

   Kalendář svozů ke stažení v pdf ...

Finanční úřad: infolinka k dani z nemovitých věcí na rok 2024Přidáno 04.12.2023 - Obecní úřad   

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste šetřili čas a nemuseli cestovat na finanční úřad a jeho územní pracoviště.Více informací naleznete na následujících letácích (pdf) - po kliknutí se otevřou v novém okně.  ...

Nabídka dvou zajímavých knížek nejen pro malé čtenářePřidáno 24.11.2023 - Obecní úřad   

POZNÁVACÍ ATLAS REGIONU BLANENSKO, BOSKOVICKO A LETOVICKOTato knížka vznikla jako výsledek spolupráce společnosti ZIREK s obcemi z Blanenska, Boskovicka a Letovicka. Do projektu zapojené obce, včetně té naší, dostaly přiměřený prostor, aby se ctěnému čtenáři po svém představily. Křetín má v knize celou dvoustránku! Knížka je bohatě ilustrovaná. Povídání o každé obci doprovází obrázky místních pam...

Inetrnetový obchod ROHLÍK.cz začal rozvážet nákupy do KřetínaPřidáno 12.11.2023 - Obecní úřad   

Společnost ROHLÍK.cz zahájila v minulých dnech rozvážku online nákupů do obce Křetín. Více informací k fungování služby naleznete na přiloženém letáku nebo na www.rohlik.cz . ...

Varování před podvodnými SMS a e-mailyPřidáno 12.11.2023 - Obecní úřad   

V souvislosti s množícími se útoky prostřednictvím podvodných SMS a e-mailových zpráv zveřejňujeme leták Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Věnujte mu prosím velkou pozornost, neboť správným zareagováním na takovýto potenciální útok si můžete ušetřit spoustu starostí i peněz. Leták v pdf naleznete zde...  ...

Informace ke sběru starého papíruPřidáno 17.09.2023 - Obecní úřad

Vzhledem k trvajícím nízkým výkupním cenám neplánujeme zatím žádný termín sběru prostřednictvím křetínské ZŠ. Nejekonomičtější řešení pro obec je momentálně odevzdávání sběrového papíru do modrých popelnic a kontejnerů v rámci pravidelných svozů odpadu. Tedy papír určitě třiďte a to do modrých nádob u vašich domů či na sběrných hnízdech v obci!...

PRAVIDLA PRO SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROODPADU A PNEUMATIKPřidáno 17.09.2023 - Obecní úřad   

Velkoobjemový odpad:Skládky od 1.1.2023 razantně zdražily poplatky za uložení velkoobjemového odpadu. Skládky chtějí tímto zdražením příjem tohoto odpadu omezit. Ani druhá možnost - převoz a likvidace velkoobjemu ve spalovně v Brně není levnou záležitostí. Co s tím? Musíme se snažit množství velkoobjemového odpadu co nejvíce snížit, a to hlavně důsledným tříděním. Jak na to? Je to i na vás...Velk...


[2] [3] [4] 
Vyhledávání v článcích:
  


OBEC KŘETÍN
Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika

Tel.:
+420 516 470 620

E-mail:
obec@kretin.eu

Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod

Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz


Kalendář svozů odpadu

Portál krizového řízení JMK

Předpověď počasíUžitečné odkazy :


coupona.com.uaNapsat mail správci webu :
TOPlist


copyright © 2009 kretin.eu