oficiální stránky www.kretin.eu
Dnes je středa 27. ledna 2021, svátek má Ingrid, zítra Otýlie.
Obecní úřad

Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
PSČ 679 62

      Tel. č.: 516 470 620
      E-mail: obec@kretin.eu
      Web: www.kretin.eu

     Úřední hodiny:
     Středa 16:00-18:00 hod.

Pokladna obecního úřadu je otevřena i mimo úřední hodiny, a to každý všední den od 08:00 do 14:00 hod, ve středu až do 18:00 hod. Což znamená, že spoustu běžných úkonů vyřídíte na OÚ Křetín i v tyto hodiny.


Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation, odtud dále jen „GDPR")

Pověřencem OÚ Křetín pro ochranu osobních údajů je Ing. Jiří Dobeš, IČ: 605 85 676, se sídlem Míchov 66, 679 61 Letovice, s e-mailovou adresou jiridobes@seznam.cz, telefon 603 870 977. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů. Důležité informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Úřední deska
Odpadové hospodářství
Místní poplatky
Co lze vyřídit na našem obecním úřadě...
Pracoviště Czech POINT na OÚ Křetín
Kde vyřídíte ostatní záležitosti...

                              


Publicita projektu:

logo EU + SFŽP

Projekt "Protipovodňová opatření obce Křetín"

Reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010158

Specifický cíl: 1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Realizace projektu v období: 11/2019 - 12/2020.

Předmětem projektu je instalace lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 40 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Projekt „Protipovodňová opatření obce Křetín" je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Další články:


Informace k registraci na očkování proti COVID-19 pro občany věkové kategorie 80 a více letPřidáno 14.01.2021 - Obecní úřad

Vážení spoluobčané, sděluji vám bližší informace získané telefonickou konzultací s krajským úřadem Jihomoravského kraje.V první řadě: očkování na COVID-19 je dobrovolné. Rozhodnutí o tom, zda očkování absolvujete či nikoliv, je zcela na vás. Zájemci z řad seniorů 80+ se podle oficiálních informací mohou do systému registrovat již od pátku 15.1.2021. Doporučujeme vám, abyste požádali o pomoc s regi...

OPRAVA NÁHROBKU RODU DES FOURS WALDERODE (JMK067219/20/OK)Přidáno 12.01.2021 - Obecní úřad   

Dotační projekt „Oprava náhrobku rodu Des Fours Walderode" byl realizován v období říjen až prosinec 2020. Předmětem tohoto projektu byla komplexní oprava náhrobku Mramorový kříž pomníku byl přebroušen, vyleštěn a naimpregnován, mramorový sokl byl opatřen základem a vyrovnán a spolu s nápisovou deskou byl rovněž vyčištěn. Na nápisové desce byl obnoven původní latinský text. Obruby hrobu byl...

Informace k poplatkům v roce 2021Přidáno 03.01.2021 - Obecní úřad

Informace k poplatkům v roce 2021Poplatek za odpady:Každý občan, který má v obci trvalý pobyt anebo vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci uhradí 600,- Kč na rok.Poplatek se hradí jednorázově do 31.5.2021.Poplatek za psa:Poplatek činí 100,- Kč za jednoho psa a 150,- Kč za každého dalšího. Úhrada poplatků:Poplatky můžete hradit v hotovosti na OÚ od 1. února 2021 (denně od 7:00 do 14:00, ve ...

Informace k výběru daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021Přidáno 03.01.2021 - Obecní úřad

Následující informace je určena především těm, kdo budou na začátku roku 2021 podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.Aby nedocházelo ke shromažďování poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních finančního úřadu, vyzývá úřad poplatníky k telefonické komunikaci, kdy na určených telefonních číslech budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré...

Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte POZORNĚ toto desateroPřidáno 03.11.2020 - Obecní úřad   

Pokud máte pozitivní test na COVID... čtěte POZORNĚ toto desatero1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s ním na způsobu a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 10 dnů od prvního pozitivního PCR testu, z toho minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci své...

Nabídka dětské lékařkyPřidáno 27.10.2020 - Obecní úřad

Vážení rodiče, oznamuji, že ještě přijímám do své péče PLDD v Olešnici na Mor. nové dětské pacienty.MUDr. Kateřina Bednaříková, PLDDOlešnice na Mor., Rovečínská 2tel.: 739040954 (zdr. sestra V. Pešová), e-mail: detskeolesnice@gmail.comww...

Informace FÚ - možnost odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátkyPřidáno 09.10.2020 - Obecní úřad   

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s ...

Výsledky krajských voleb 2020 ve volebním okrsku KřetínPřidáno 04.10.2020 - Obecní úřad

Výsledky krajských voleb 2020 ve volebním okrsku Křetín Počet oprávněných voličů:       384 Počet odevzdaných hlasů:        140 Počet platných hlasů:               140 Volební účast v okrsku:            36,46% Č. Název subjektu Počet hlasů Procenta 5. Demokratická strana zelených 0 0,00 % 12. ...

Nabídka publikace MIKROREGION LETOVICKO Z NEBEPřidáno 20.07.2020 - Obecní úřad   

Nabízíme občanům a dalším zájemcům ke koupi novou publikaci „Mikroregion Letovicko z nebe". Podstatnou část obsahu knihy tvoří letecké snímky krajiny a obcí Letovicka, ale i Boskovicka a Blanenska. K dispozici je omezený počet knížek za 200 Kč. Publikaci lze zakoupit na OÚ, k nahlédnutí je i v místní knihovně. ...

Nabídka bezplatné pomoci lidem procházejícím psychickou krizíPřidáno 03.06.2020 - Obecní úřad   

Věnujte prosím pozornost nabídce společnosti Práh JM na bezplatnou pomoc lidem procházejících psychickou krizí či lidem duševně nemocným. Informační leták je přiložený zde a bližší informace můžete získat na kontaktním telefonu 734 230 751....

Nabídka podpory v rámci sociální prácePřidáno 24.04.2020 - Obecní úřad

Předáváme vám informaci z Městského úřadu Letovice o nabídce konzultační podpory v rámci „sociální práce" během karanténních opatřeních souvisejících s šířením viru Covid- 19. Nabídka je určena např. těm, kteří se dostali do tíživé sociální situace kvůli ztrátě zaměstnání, pociťují nedostatek příjmu a potřebovali by poradit či nasměrovat na vhodné typy sociální podpory.Kontakty na sociální pr...

Informace k organizaci sběru nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, elektroodpadu a železného šrotuPřidáno 17.04.2020 - Obecní úřad

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 25.4.2020 v době od 8:00 h do 11:30 h za OÚ. Přejímku odpadu od občanů budou v uvedených hodinách zajišťovat pracovníci obce. Upozorňujeme, že po ukončení sběru v 11:30 hodin svozové vozidlo odjíždí a další nebezpečný odpad nebude pracovníky obce převzat!Sběr železného šrotu zajišťuje jako každoročně SDH Křetín formou svozu, který proběhne v sobotu ...

Projekt „Protipovodňová opatření obce Křetín“Přidáno 14.04.2020 - Obecní úřad   

Projekt "Protipovodňová opatření obce Křetín"Reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010158Specifický cíl: 1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plányRealizace projektu v období: 11/2019 - 12/2020. Předmětem projektu je instalace lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povo...

Informace o speciálnich stránkách HZS ČRPřidáno 25.03.2020 - Obecní úřad   

 Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 - videoinformace, rady a doporučení". Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:• Všeobecné informace• Psychosociální pomoc• Mimořádná a krizová opatření• Hygienická opatření• Hasiči a koronavirus • Jak ...

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředkůPřidáno 25.03.2020 - Obecní úřad

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:• Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.• Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.• Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy...

Česká Pošta: aktuální situace v doručování zásilekPřidáno 19.03.2020 - Obecní úřad

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s...

Oznámení Finančního úřadu – výjezdy do obcí jsou zrušeny!Přidáno 17.03.2020 - Obecní úřad

Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. - 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace!...

Informace IDS JMK 16.3.2020Přidáno 16.03.2020 - Obecní úřad

Vážení cestující, milí čtenáři našeho Infomailu!Situace se s vývojem nákazy koronavirem velice rychle mění situaci a proto Jihomoravský kraj v souvislosti se snahou maximalizovat ochranu řidičů i cestujících proti možné nákaze koronavirem rozhodl o preventivních opatřeních v regionálních i městských autobusech IDS JMK. Ve formě desatera cestování během celostátní karantény Vám přinášíme pokyny, ra...

IDS JMK: Informace pro cestující a Desatero cestování během karantényPřidáno 16.03.2020 - Obecní úřad

Aktuální informace provozovatele Integrovaného dopravního systému JMK a pokyny pro cestující během karantény čtěte zde...   ...

Uzavření budovy VAS pro veřejnost Přidáno 16.03.2020 - Obecní úřad   

VAS a.s. oznamuje, že z důvodu opatření proti šíření koronaviru od 16.3. až do odvolání uzavírá pro zákazníky a veřejnost všechna oddělení a provozy společnosti. Další pokyny naleznete zde... ...


[2] [3] [4] 
Vyhledávání v článcích:
  


OBEC KŘETÍN
Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika

Tel.:
+420 516 470 620

E-mail:
obec@kretin.eu

Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod

Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz


Portál krizového řízení JMK

Předpověď počasíUžitečné odkazy :


coupona.com.uaNapsat mail správci webu :
TOPlist


copyright © 2009 kretin.eu